Η επίσημη ιστοσελίδα

του Ιδρύματος Γ.Ν. Πετρολέκα

Επικοινωνία

210 4124545

  • Κατόπιν των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2015 για την ανάδειξη νέων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος για την τριετία 2016 – 2018 προκύπτουν: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 1) Ξαστερούλης Κων/νος του Νικολάου, ενενήντα μία (91) ψήφοι και 2) Χελιώτης Μιχαήλ του Ιωάννη, εβδομήντα έξι (76) ψήφοι. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: 1) Ροβάτσος Μιχαήλ του […]

  • Στις εκλογές της Κυριακής 20ης Σεπτεμβρίου 2015, που διενεργεί το «ΙΔΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ» για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής για την τριετία 2016 – 2018, έθεσαν υποψηφιότητα οι κάτωθι: ΞΑΣΤΕΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΒΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο Κοινοτικό Κατάστημα της […]

  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015 από τις 07:00 π.μ. έως τις 07:00 μ.μ. θα διενεργηθούν, στο Χάρακα και στο πρώην κοινοτικό γραφείο Χάρακα, εκλογές για την ανάδειξη δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος «Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ» για την περίοδο 2016 – 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του […]

  • Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – Απολογισμός 2014 – Έσοδα – Έξοδα *Ο απολογισμός επισυνάπτεται σε αρχείο word ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014   Συνημμένα αρχεία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 (ERROR)

  • Ίδρυμα Πετρολέκα – Απολογισμός 2013 – Έσοδα – Έξοδα * Ο απολογισμός επισυνάπτεται σε αρχεία word Συνημμένα αρχεία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΕΣΟΔΑ (ERROR)ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΕΞΟΔΑ (ERROR)

  • Ίδρυμα Πετρολέκα – Ισολογισμός  31/12/2013 * Ο ισολογισμός επισυνάπτεται σε αρχείο pdf Συνημμένα αρχεία Ισολογισμός 31-12-2013 (100 kB)

  • ΘΕΜΑ: Διορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Γεωργίου Ν. Πετρολέκα». Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τις διατάξεις: α) της από 12-5-1928 μυστικής διαθήκης του Γεωργίου Πετρολέκα, με την οποία συστήθηκε ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Γεωργίου Ν. Πετρολέκα», β) του αριθ. 246/21-3-1980 π.δ. (ΦΕΚ 70 Α […]