Η επίσημη ιστοσελίδα

του Ιδρύματος Γ.Ν. Πετρολέκα

Επικοινωνία

210 4124545

  • Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – Ισολογισμός 31/12/2022 *Ο ισολογισμός επισυνάπτεται σε αρχείο pdf Συνημμένα αρχεία ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2022 (106 kB)

  • Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – Απολογισμός 2022 *Ο απολογισμός επισυνάπτεται σε αρχείο pdf Συνημμένα αρχεία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 (405 kB)

  • Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – Ισολογισμός 31/12/2021 *Ο ισολογισμός επισυνάπτεται σε αρχείο pdf Συνημμένα αρχεία Ισολογισμός 31-12-2021 (106 kB)

  • Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – Απολογισμός 2021 *Ο απολογισμός επισυνάπτεται σε αρχείο pdf Συνημμένα αρχεία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (409 kB)

  • Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος, στα πλαίσια της εκτέλεσης έργων κοινής ωφελείας και εξωραϊσμού του Χάρακα, αποφάσισε να προχωρήσει σε τσιμεντόστρωση τμήματος του δρόμου προς την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Εκ της Διαχειριστικής Επιτροπής

  • Κατά τις εκλογές της 1ης Αυγούστου 2021 που διενεργήθηκαν στον Χάρακα για την ανάδειξη νέων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος για την τριετία 2022 – 2024, έλαβαν: Κόκκορης Δημήτριος του Μιχαήλ 39 ψήφους – Αναπληρωματικό Μέλος  Ξαστερούλης Κων/νος του Νικολάου 73 ψήφους – Τακτικό Μέλος  Χελιώτης Μιχαήλ του Ιωάννη 58 ψήφους […]

  • Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – Ισολογισμός 31/12/2020 *Ο ισολογισμός επισυνάπτεται σε αρχείο pdf Συνημμένα αρχεία Ισολογισμός 31-12-2020 (105 kB)

  • Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – Απολογισμός 2020 *Ο απολογισμός επισυνάπτεται σε αρχείο word ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 Συνημμένα αρχεία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 (40 kB)

  • Την Κυριακή 1 Αυγούστου 2021 από τις 07:00 π.μ. έως τις 07:00 μ.μ. θα διενεργηθούν, στο Χάρακα και στο πρώην κοινοτικό γραφείο Χάρακα, εκλογές για την ανάδειξη δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος «Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ» για την περίοδο 2022 – 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. […]

  • Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – Ισολογισμός 31/12/2019 *Ο ισολογισμός επισυνάπτεται σε αρχείο pdf Συνημμένα αρχεία Ισολογισμός 31-12-2019 (101 kB)