Η επίσημη ιστοσελίδα

του Ιδρύματος Γ.Ν. Πετρολέκα

Επικοινωνία

210 4124545

  • Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος, στα πλαίσια της εκτέλεσης έργων κοινής ωφελείας και εξωραϊσμού του Χάρακα, αποφάσισε να προχωρήσει σε τσιμεντόστρωση τμήματος του δρόμου προς την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Εκ της Διαχειριστικής Επιτροπής

  • Κατά τις εκλογές της 1ης Αυγούστου 2021 που διενεργήθηκαν στον Χάρακα για την ανάδειξη νέων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος για την τριετία 2022 – 2024, έλαβαν: Κόκκορης Δημήτριος του Μιχαήλ 39 ψήφους – Αναπληρωματικό Μέλος  Ξαστερούλης Κων/νος του Νικολάου 73 ψήφους – Τακτικό Μέλος  Χελιώτης Μιχαήλ του Ιωάννη 58 ψήφους […]

  • Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – Ισολογισμός 31/12/2020 *Ο ισολογισμός επισυνάπτεται σε αρχείο pdf ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2020 Συνημμένα αρχεία ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2020 (89 kB)

  • Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – Απολογισμός 2020 *Ο απολογισμός επισυνάπτεται σε αρχείο word ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 Συνημμένα αρχεία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 (40 kB)

  • Την Κυριακή 1 Αυγούστου 2021 από τις 07:00 π.μ. έως τις 07:00 μ.μ. θα διενεργηθούν, στο Χάρακα και στο πρώην κοινοτικό γραφείο Χάρακα, εκλογές για την ανάδειξη δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος «Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ» για την περίοδο 2022 – 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. […]

  • Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – Ισολογισμός 31/12/2019 *Ο ισολογισμός επισυνάπτεται σε αρχείο pdf ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2019 

  • Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – Απολογισμός 2019 *Ο απολογισμός επισυνάπτεται σε αρχείο word ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

  • Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – Ισολογισμός 31/12/2018 *Ο ισολογισμός επισυνάπτεται σε αρχείο pdf ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2018 Συνημμένα αρχεία ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2018 (48 kB)

  • Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – Απολογισμός 2018 – Έσοδα – Έξοδα *Ο απολογισμός επισυνάπτεται σε αρχείο word ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 Συνημμένα αρχεία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 (33 kB)

  • Κατόπιν των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 2 Σεπτεμβρίου 2018 για την ανάδειξη νέων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος για την τριετία 2019 – 2021 προκύπτουν: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 1) Ξαστερούλης Κων/νος του Νικολάου, εξήντα εννέα (69) ψήφοι και 2) Χελιώτης Μιχαήλ του Ιωάννη, πενήντα μία (51) ψήφοι. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: 1) Παπαγεωργίου Θεόδωρος […]