ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015 από τις 07:00 π.μ. έως τις 07:00 μ.μ. θα διενεργηθούν, στο Χάρακα και στο πρώην κοινοτικό γραφείο Χάρακα, εκλογές για την ανάδειξη δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος «Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ» για την περίοδο 2016 – 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 4 παρ. 2 του Οργανισμού Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Ιδρύματος.

Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές στο γραφείο του Ιδρύματος στο Χάρακα έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 μ.μ.. Η σχετική ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, θα αναρτηθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την διενέργεια των εκλογών δηλαδή έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια της Τ.Κ. Χάρακα, Δ.Ε. Ζάρακα, Δήμου Μονεμβασιάς.

                                                                             Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής                                                                               Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Πετρολέκας