Στις εκλογές της Κυριακής 20ης Σεπτεμβρίου 2015, που διενεργεί το «ΙΔΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ» για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής για την τριετία 2016 – 2018, έθεσαν υποψηφιότητα οι κάτωθι:

  1. ΞΑΣΤΕΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  2. ΡΟΒΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
  3. ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο Κοινοτικό Κατάστημα της Τ. Κ. Χάρακος Δήμου Μονεμβασίας την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015, από τις 07.00 π.μ. έως τις 07.00 μ.μ.

Ε Φ Ο Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Η    Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

  1. Χελιώτη Κυριακή – Πρόεδρος
  2. Μπέλεση Αγγελική – Γραμματέας
  3. Τραϊφόρος Ιωάννης του Κωνσταντίνου – Μέλος

Στο ψηφοδέλτιο μπορείτε να βάλετε έως και 2 σταυρούς, οι οποίοι θα μπαίνουν μπροστά από το επίθετο του υποψηφίου με μπλε ή μαύρο στυλό.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ