Ίδρυμα Πετρολέκα – Απολογισμός 2013 – Έσοδα – Έξοδα

* Ο απολογισμός επισυνάπτεται σε αρχεία word