Η επίσημη ιστοσελίδα

του Ιδρύματος Γ.Ν. Πετρολέκα

Επικοινωνία

210 4124545

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόμιμα εκπροσωπείται, ανακοινώνει  την μίσθωση των κατωτέρω γραφείων που  βρίσκονται σε πολυώροφη οικοδομή κείμενη στον Πειραιά  και επί της διασταύρωσης των οδών Ιακώβου Δραγάτση αριθμός 8 και Ηρώων Πολυτεχνείου, ήτοι: (1) Το με αρ. 1 γραφείο του πρώτου (Α) πάνω […]

  • ΙΔΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος Γ.Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόμιμα εκπροσωπείται, ανακοινώνει  την μίσθωση των κατωτέρω γραφείων που  βρίσκονται σε πολυώροφη οικοδομή κείμενη στον Πειραιά  και επί της διασταύρωσης των οδών Ιακώβου Δραγάτση αριθμός 8 και Ηρώων Πολυτεχνείου, ήτοι: (1) Το με αρ. 1 Γραφείο του […]

  • Διατίθεται προς μίσθωση το υπό στοιχεία Κ7-8 ισόγειο κατάστημα με πρόσοψη επί του πεζόδρομου της οδού Ι. Δραγάτση 8, αποτελούμενο από ισόγειο χώρο εμβαδού 151,00 τ.μ., υπόγειο χώρο εμβαδού 134,00 τ.μ. και πατάρι εμβαδού 75,00 τ.μ.. Ελάχιστος όρος προσφοράς για τη μίσθωση του καταστήματος ορίζεται το ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (€ 7.000,00) μηνιαίως.

  • Ίδρυμα Πετρολέκα – Απολογισμός 2013 – Έσοδα – Έξοδα * Ο απολογισμός επισυνάπτεται σε αρχεία word Συνημμένα αρχεία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΕΣΟΔΑ (ERROR)ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΕΞΟΔΑ (ERROR)

  • Ίδρυμα Πετρολέκα – Ισολογισμός  31/12/2013 * Ο ισολογισμός επισυνάπτεται σε αρχείο pdf Συνημμένα αρχεία isologismos (244 kB)

  • ΘΕΜΑ: Διορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Γεωργίου Ν. Πετρολέκα». Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τις διατάξεις: α) της από 12-5-1928 μυστικής διαθήκης του Γεωργίου Πετρολέκα, με την οποία συστήθηκε ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Γεωργίου Ν. Πετρολέκα», β) του αριθ. 246/21-3-1980 π.δ. (ΦΕΚ 70 Α […]