Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ10 ΓΡΑΦΕΙΟΥ 18/07/2016

* Η ανακοίνωση επισυνάπτεται σε αρχείο pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Συνημμένα αρχεία