Η επίσημη ιστοσελίδα

του Ιδρύματος Γ.Ν. Πετρολέκα

Επικοινωνία

210 4124545

  • Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ζ1-2 ΚΑΙ Ζ8 * Η ανακοίνωση επισυνάπτεται σε αρχείο pdf Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Γ.Ν ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ (299 kB)

  • Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η1 * Η ανακοίνωση επισυνάπτεται σε αρχείο pdf   Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η1 (2 MB)

  • Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – Ισολογισμός 31/12/2021 *Ο ισολογισμός επισυνάπτεται σε αρχείο pdf Συνημμένα αρχεία Ισολογισμός 31-12-2021 (106 kB)

  • Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – Απολογισμός 2021 *Ο απολογισμός επισυνάπτεται σε αρχείο pdf Συνημμένα αρχεία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (409 kB)

  • Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤ4 * Η ανακοίνωση επισυνάπτεται σε αρχείο word   Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤ4 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ , ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Γ. Ν ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ (2 MB)

  • Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 22/12/2021 * Η ανακοίνωση επισυνάπτεται σε αρχείο word Ανακοίνωση εκμίσθωσης κενών γραφείων  

  • Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος, στα πλαίσια της εκτέλεσης έργων κοινής ωφελείας και εξωραϊσμού του Χάρακα, αποφάσισε να προχωρήσει σε τσιμεντόστρωση τμήματος του δρόμου προς την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Εκ της Διαχειριστικής Επιτροπής

  • Κατά τις εκλογές της 1ης Αυγούστου 2021 που διενεργήθηκαν στον Χάρακα για την ανάδειξη νέων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος για την τριετία 2022 – 2024, έλαβαν: Κόκκορης Δημήτριος του Μιχαήλ 39 ψήφους – Αναπληρωματικό Μέλος  Ξαστερούλης Κων/νος του Νικολάου 73 ψήφους – Τακτικό Μέλος  Χελιώτης Μιχαήλ του Ιωάννη 58 ψήφους […]

  • Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – Ισολογισμός 31/12/2020 *Ο ισολογισμός επισυνάπτεται σε αρχείο pdf Συνημμένα αρχεία Ισολογισμός 31-12-2020 (105 kB)

  • Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – Απολογισμός 2020 *Ο απολογισμός επισυνάπτεται σε αρχείο word ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 Συνημμένα αρχεία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 (40 kB)