Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2024, από τις 08:00 π.μ. έως τις 07:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθούν στο Χάρακα και στο πρώην κοινοτικό κατάστημα, αρχαιρεσίες για την ανάδειξη δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος «Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ» για την περίοδο 2025 – 2027, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 4 του Οργανισμού Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Ιδρύματος.

Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές στο γραφείο του Ιδρύματος στο Χάρακα έως την Τρίτη 20 Αυγούστου 2024 και ώρα 01:00 μ.μ.. Η σχετική ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, θα αναρτηθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών δηλαδή έως την Δευτέρα 26 Αυγούστου 2024.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια της Τ.Κ. Χάρακα, Δ.Ε. Ζάρακα, Δήμου Μονεμβασίας.