Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 21/07/2017

* Η ανακοίνωση επισυνάπτεται σε αρχείο word

Ανακοίνωση εκμίσθωσης κενών γραφείων