Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 12/10/2018

* Η ανακοίνωση επισυνάπτεται σε αρχείο word

Ανακοίνωση εκμίσθωσης κενών γραφείων