Κατά τις εκλογές της 1ης Αυγούστου 2021 που διενεργήθηκαν στον Χάρακα για την ανάδειξη νέων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος για την τριετία 2022 – 2024, έλαβαν:

  1. Κόκκορης Δημήτριος του Μιχαήλ 39 ψήφους – Αναπληρωματικό Μέλος 
  2. Ξαστερούλης Κων/νος του Νικολάου 73 ψήφους – Τακτικό Μέλος 
  3. Χελιώτης Μιχαήλ του Ιωάννη 58 ψήφους – Τακτικό Μέλος