Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος, στα πλαίσια της εκτέλεσης έργων κοινής ωφελείας και εξωραϊσμού του Χάρακα, αποφάσισε να προχωρήσει σε τσιμεντόστρωση τμήματος του δρόμου προς την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

Εκ της Διαχειριστικής Επιτροπής