Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ζ1-2 ΚΑΙ Ζ8

* Η ανακοίνωση επισυνάπτεται σε αρχείο pdf