Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 22/08/2023

* Η ανακοίνωση επισυνάπτεται σε αρχείο pdf