Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 22/12/2021

* Η ανακοίνωση επισυνάπτεται σε αρχείο word

Ανακοίνωση εκμίσθωσης κενών γραφείων