Η επίσημη ιστοσελίδα

του Ιδρύματος Γ.Ν. Πετρολέκα

Επικοινωνία

210 4124545

Το Ίδρυμα Γεωργίου Ν. Πετρολέκα αντλεί εισοδηματικούς πόρους από την εκμίσθωση επαγγελματικών χώρων, γραφείων και καταστημάτων, τα οποία συναπαρτίζουν την πολυώροφη οικοδομή ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στον Πειραιά επί της συμβολής των οδών Ιακώβου Δραγάτση και Ηρώων Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα προς τη θέληση του διαθέτη Γεωργίου Ν. Πετρολέκα, ο κοινωφελής σκοπός του Ιδρύματος, όπως συμπληρωθείς ισχύει σήμερα, έγκειται:

α) στην διάθεση των εισοδημάτων της περιουσίας αυτού για την παροχή βοηθημάτων κατά τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα στους πτωχούς της Κοινότητας αυτής και ιδιαίτερα στους γέροντες πτωχούς. Η βοήθεια αυτή δύναται να παρέχεται όχι μόνο κατά τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα, όπως αναφέρεται στην διαθήκη του διαθέτη, αλλά και κατά τις άλλες ημέρες του έτους, σε περίπτωση ανάγκης, καθ’ οιονδήποτε δε τρόπο και δη όχι μόνο δια της διανομής εις αυτούς χρηματικών ή άλλων βοηθημάτων αλλά και δια της συστάσεως οικονομικού βοηθήματος γάμου απόρων τέκνων, κατοίκων Κοινότητος Χάρακος, δια της μορφώσεως πτωχών και επιμελών, νέων, αρρένων και θηλέων, κατοίκων της Κοινότητος Χάρακος, δια της νοσηλείας πτωχών της Κοινότητος Χάρακος και

β) στην ανέγερση, συντήρηση και λειτουργία Οίκου Ευγηρίας εις τους Μολάους Λακωνίας, εν συμπράξει μετά ετέρων δωρητών προς εξυπηρέτηση των γερόντων ολοκλήρου της Επαρχίας Επιδαύρου Λιμήρας και κατά προτίμηση των εκ Χάρακος προερχομένων ως και η εκτέλεση, συντήρηση και λειτουργία έργων κοινής ωφέλειας και εξωραϊσμός του χωριού Χάρακος, ήτοι εκκλησιών, σχολείων, ιατρείου, κοινοτικού καταστήματος, πλατειών, οδών, έργων υδρεύσεως, αρδεύσεως και αποχετεύσεως, δενδροφυτεύσεων και εν γένει παντός έργου κοινής ωφέλειας και εξωραϊσμού του Χάρακος.