Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – Ισολογισμός 31/12/2019

*Ο ισολογισμός επισυνάπτεται σε αρχείο pdf ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2019