Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – Απολογισμός 2017 – Έσοδα – Έξοδα

*Ο απολογισμός επισυνάπτεται σε αρχείο word ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Συνημμένα αρχεία