Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 14/10/2020

* Η ανακοίνωση επισυνάπτεται σε αρχείο word

Ανακοίνωση εκμίσθωσης κενών γραφείων