Ίδρυμα Γ. Ν. Πετρολέκα – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 12/09/2019

* Η ανακοίνωση επισυνάπτεται σε αρχείο word

Ανακοίνωση εκμίσθωσης κενών γραφείων